BISCOTTI

ร้านกาแฟในโรงแรมของเรา Biscotti พร้อมให้บริการคุณทุกที่ทุกเวลา
คว้าเครื่องดื่มแก้วโปรดและไปกันเลย!

เวลาทำการ
06.00 – 20.00 น.